رفتن به مطلب

جدیدترین فایل ها

نمایش دسته بندی

جدیدترین فایل ها

نمایش دسته بندی

1 تصویر

درباره این فایل

شامل 89 مدل آبجکت لوازم آشپزخانهFormats:*.max Scanline - with Standard materials for 3ds max 2008 or higher*.max V-Ray - with materials for V-ray 1.5 or higher (Linear Workflow compatible)*.max Mental Ray - with A&D materials for Mental Ray or Iray*.fbx - with mapping without materials*.obj - with mapping without materialsFormats:*.max Scanline - with Standard materials for 3ds max 2008 or higher*.max V-Ray - with materials for V-ray 1.5 or higher (Linear Workflow compatible)*.max Mental Ray - with A&D materials for Mental Ray or Iray*.fbx - with mapping without materials*.obj - with mapping without materials
 


Model+Model - Kitchen Appliances Volume 10 | 605 MB
آمار بخش دانلود

439
فایل‌ها
2
دیدگاه
50
نقد
×