رفتن به مطلب
Modern Kitchen 50 3d Model MAX | TEX  
Collection of Plants 16 MAX | TEX  
MAX | 3DS | FBX | OBJ | C4D | LWO | MB | STL      
max | fbx | 3D Models | 60.86 MB  
این مجموعه ای شامل 105 مدل سه بعدی نما رومی از شرکتVargov3d استMax 2009 | Vray | maps | 105 pcs. | 158.3 MB

رایگان

جدیدترین فایل ها

نمایش دسته بندی

جدیدترین فایل ها

نمایش دسته بندی
  1. 3
   مطالب
  2. 8
   مطالب
  3. 16
   مطالب
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
  4. 2
   مطالب
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
  5. 1
   مطلب
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است
  6. 1
   مطلب
   • مطالب هنوز ایجاد نشده است

آمار بخش دانلود

433
فایل‌ها
2
دیدگاه
49
نقد
×